Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

Aquasoft, spol s r.o.

Aquasoft je konzultační a softwarová společnost. Vytváří softwarová řešení na míru pro specifické potřeby svých zákazníků. Významní zákazníci společnosti jsou zejména z odvětví energetiky, financí, retailu, zdravotnictví a státní správy.

Modernizace celního systémů v Srbsku 

Naplnění role Key Expert - QA Manager pro mezinárodní projekt z prostředků a pod záštitou EU. Výstupem projektu je informační systém, který zajišťuje sledování celních náležitostí tranzitu zboží pro Celní správa republiky Srbsko. Projekt probíhal v období 09.2013 – 02.2015.