Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

ČSJ

Česká společnost pro jakost je spolek sdružující osoby a organizace působící v různých oblastech systémů managementu. Umožňuje svým členům zvyšování odborné způsobilosti výměnu informací a možnost společných akcí odborných skupin a poboček.

Seminář Triky a metriky managementu ICT

Ve spolupráci s ČSJ jsme připravili seminář zaměření na řízení kvality v IT prostřednictvím metrik a KPI. V rámci semináře se účastníci seznámili s problematikou efektivního řízení vývoje a provozu ICT, postaveného na exaktních metrikách a klíčových ukazatelích. Seminář proběhl v září 2014.