Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu

Mezisemestrální kurz Testování s nástroji HP

Pro VŠE jsme připravili a realizovali mezisemestrální kurz, který studenty uvedl do problematiky testování a naučil je práci v software Application Lifecycle Management společnosti HP. Účastníci kurzu si v jeho rámci připravili vzorový projekt testování aplikace. Kurz probíhal v záři 2014.